Phú Thọ đấu giá 28 ô đất ở tại huyện Thanh Sơn, khởi điểm từ 3,4 triệu đồng/m2

28 ô đất ở tại khu Nhang Quê, xã Thạch Khoán; khu Hà Biên, xã Võ Miếu; xóm Pheo, xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, có diện tích từ 125 m2/ô đến 200 m2/ô.

Công ty Đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Hội đồng Xử lý đấu giá quyền sử dụng đất huyện Thanh Sơn.

Cụ thể là quyền sử dụng đối với 28 ô đất ở tại khu Nhang Quê, xã Thạch Khoán; khu Hà Biên, xã Võ Miếu; xóm Pheo, xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Diện tích các ô đất từ 125 m2/ô đến 200 m2/ô. 28 ô đất có mức giá khởi điểm từ 3,4 đến 12 triệu đồng/m2.


Thông tin 28 ô đất mang ra đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ, thu phí hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17h ngày 14/12.

Địa điểm bán hồ sơ tại Công ty Đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội; hoặc Phòng Tài chính kế hoạch huyện Thanh Sơn; hoặc UBND các xã Thạch Khoán; Võ Miếu; Yên Lãng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Địa điểm nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính kế hoạch huyện Thanh Sơn.

Thời gian tổ chức thăm thực địa ngày 8/12 và 9/12 tại khu Nhang Quê, xã Thạch Khoán; khu Hà Biên, xã Võ Miếu; xóm Pheo, xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Khách hàng có thể chủ động đi thăm thực địa tại khu đất đấu giá ngoài thời gian quy định trên.

Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 14/12 đến trước 17h ngày 16/12 vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội.

Buổi đấu giá được tổ chức vào 8h sáng ngày 18/12 tại Hội trường Trung tâm chính trị huyện Thanh Sơn.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội, địa chỉ phòng 402 Trường Cán bộ hội nông dân Việt Nam, phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, điện thoại 024.62592974 hoặc 0941994986; hoặc Phòng Tài chính kế hoạch huyện Thanh Sơn (UBND huyện Thanh Sơn), tỉnh Phú Thọ, điện thoại 0973.241.652.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *